192.168.49.1 Quản trị viên Đăng nhập

192.168.49.1 192.168.49.1 là địa chỉ IP cục bộ mà nhiều bộ định tuyến sử dụng làm bảng điều khiển quản trị của chúng. Bảng quản trị bộ định tuyến cho phép người dùng định cấu hình bộ định tuyến của họ, bạn có thể thay đổi cài đặt mặc định. Bạn có thể định cấu hình cài đặt mạng, bạn có thể thay đổi tên mạng không dây, thay đổi mật khẩu bảo mật, chuyển hướng các cổng, v.v. 192.168.49.1… Đọc tiếp

Vietnamese