192.168.49.1 ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ

192.168.49.1 192.168.49.1 เป็นที่อยู่ IP ในเครื่องที่เราเตอร์หลายตัวใช้เป็นแผงการดูแลระบบ แผงผู้ดูแลระบบเราเตอร์อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดค่าเราเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นได้ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย เปลี่ยนชื่อเครือข่ายไร้สาย เปลี่ยนรหัสผ่านความปลอดภัย เปลี่ยนเส้นทางพอร์ต และอื่นๆ 192.168.49.1 … อ่านเพิ่มเติม

Thai