192.168.49.1 ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ

192.168.49.1
192.168.49.1 คือที่อยู่ IP ในเครื่องที่เราเตอร์หลายตัวใช้เป็นแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ แผงผู้ดูแลระบบเราเตอร์อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดค่าเราเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นได้ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย เปลี่ยนชื่อเครือข่ายไร้สาย เปลี่ยนรหัสผ่านความปลอดภัย เปลี่ยนเส้นทางพอร์ต และอื่นๆ

192.168.49.1 เข้าสู่ระบบ

วิธีการเข้าสู่ระบบ 192.168.49.1 ทีละขั้นตอน

การเข้าถึงแผงควบคุมของเราเตอร์คือผ่านที่อยู่ IP 192.168.49.1 ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าเราเตอร์ได้ตามที่คุณต้องการ

1. เชื่อมต่อเราเตอร์ใหม่ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายอินเทอร์เน็ตโดยใช้พอร์ต LAN ของเราเตอร์
2. จากนั้นเปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ในแถบที่อยู่ http://192.168.49.1 หรือคลิกที่นี่ 192.168.49.1. หากคุณได้รับข้อผิดพลาด 192.168.49.1 ไม่ใช่ที่อยู่ IP ของเราเตอร์ของคุณ
3. คุณควรเห็นหน้าที่คุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณสามารถหาได้จากฉลากที่ด้านหลังของเราเตอร์หรือลอง admin/admin

192.168.49.1 - 192.168.49.1 ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ4. เมื่อคุณอยู่ในแผงผู้ดูแลระบบเราเตอร์ คุณจะสามารถแก้ไขและกำหนดค่าเราเตอร์ได้ตามที่คุณต้องการ

จะเปลี่ยนที่อยู่ IP ของเราเตอร์ได้อย่างไร

ผู้ผลิตระบุที่อยู่ IP ของเราเตอร์ แต่ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าได้ตามความต้องการ คุณสามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. เข้าสู่ระบบแผงควบคุมของเราเตอร์ซึ่งเป็น 192.168 49.1 หรือ 192.168.1.1 โดยค่าเริ่มต้น
2. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เป็นผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบเริ่มต้น แล้วกดเข้าสู่ระบบ

3. จากเมนูด้านซ้าย ให้เลือกตัวเลือกเครือข่าย แล้วเลือก LAN
4. ในช่อง "ที่อยู่ IP" ให้ป้อนที่อยู่ IP ใหม่ที่คุณต้องการ เช่น 192.168.0.1และกดปุ่มบันทึก
5. รีสตาร์ทเราเตอร์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง นั้นคือทั้งหมด.

Thai