Villkor

Last updated: 10 January 2023

Please read these Terms of Use (“Terms”, “Terms of Use”) carefully before using the [wpautoterms site_url] website (the “Service”) operated by 101001.eu (“us”, “we”, or “our”).

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren kan du inte komma åt tjänsten.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av [wpautoterms företagsnamn].

101001.eu has no control over and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third-party websites or services. You further acknowledge and agree that [wpautoterms company_name] shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods, or services available on or through any such web sites or services.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av tillgången till vår tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, oavsett anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i Villkoren som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om ägande, garantifriskrivningar, gottgörelse och ansvarsbegränsningar.

varning

Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls på basis av "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM TILLGÄNGLIG". Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller prestationsförlopp.

Gällande lag

Dessa villkor ska styras och tolkas i enlighet med Bulgariens lagar utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

Vår underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst, och ersätter och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha mellan oss angående tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.

Swedish